Werken met de taal van je lijf

Bij Focusing leer je werken met de subtiele signalen van de ‘taal van je lijf.’ Dit helpt om indrukken sneller te verwerken en een inzicht te krijgen in wat je onbewust drijft en de plek die je inneemt ten aanzien van anderen. Het helpt je om gevoelens van druk en spanning die zich opbouwen te (h)erkennen, te verwerken en beter in balans te brengen. Ook draagt het bij aan een duidelijke communicatie hierover: je vindt woorden die uitdrukken wat een situatie met je doet.

Focusing en stresspreventie

Focusing helpt je om meer jezelf te worden en je plek in te nemen. Niet door jezelf op te blazen, maar door inzicht in wat je werkelijk drijft. De innerlijke ruimte die daardoor kan ontstaan, draagt bij aan een duidelijker communicatie. Vanuit zorg voor jezelf 100% bij het proces van de ander kunnen zijn, zonder te snel te oordelen en ook als het ingewikkeld of moeilijk wordt. Dit is specifiek prettig voor mensen die anderen begeleiden w.o. jongeren en mensen die in de zorg werken.

Het resultaat

Het toepassen van Focusing op de werkvloer draagt bij aan stresspreventie, veiligheid in teams en duidelijker communicatie. Er wordt minder snel geoordeeld, er is een groter inzicht in de eigen rol en positie ten aanzien van anderen. Er is meer persoonlijke draagkracht en er kan worden gecommuniceerd vanuit rust en gelijkwaardigheid.

Aanbod

Het is mogelijk om een workshop van een dagdeel af te nemen als introductie op de techniek. Aansluitend kan besloten worden tot een Focustraining in-company van 18 uur (3 hele dagen of 6 middagen). De inhoud van deze training kan worden afgestemd op de vraag van de organisatie en/of individuele vragen. De training volgt de Basistraining Focusing I. Aan het einde van de training ontvangen de deelnemers een certificaat waarmee ze vervolgtrainingen kunnen volgen bij iedere gecertificeerde Focustrainer in binnen- en buitenland. Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.