Berichten

Nature of nurture?

Als we ouder worden vergeten we vaak hoe het was toen we begonnen met studeren, met werk en relaties. Was er in het advies van onze ouders sprake van je hart volgen of drongen ze toch vooral aan op een praktische studie? Hoe diep werken maatschappelijke normen door in ons innerlijk en in de keuzes die we maakten toen wij jong waren?
Van mijn eigen jeugd kan ik mij vooral herinneren dat ik vaak koos om van een gevoel van twijfel af te zijn. Dat ik bijvoorbeeld studiekeuzes die zich van binnenuit fluisterend aandienden als mogelijk beroep, zoals geneeskunde, snel verwierp vanuit de gedachte dat het te hoog gegrepen zou zijn. Ik kon wel iets van een innerlijk kompas voelen, maar durfde er niet naar te handelen.

Keuzestress

Van jonge mensen, zo begin 20, hoor ik regelmatig dat ze veel moeite hebben met kiezen en dat het lijkt alsof iedere keuze heel zwaar weegt. Er is zelfs sprake van keuzestress en situaties van burnout*. Misschien dat het kiezen voor jongeren nu zwaarder weegt omdat in de zoektocht naar identiteit en een vervuld leven het gewone er een beetje af is.
De media laten voorbeelden zien van succesvolle wereldverbeteraars, filmmakers, fotomodellen, onderzoekers en ondernemers vanaf 14 jaar. Ook wordt een snelle studietijd beloond in tegenstelling tot gerommel in de marge terwijl er tegelijk hard wordt geroepen om meer creativiteit en innovatiekracht in organisaties. Van jongeren wordt gevraagd om avontuurlijk te zijn èn volgzaam. Een wonderlijke combinatie.
* Er zijn 100.000 jonge werknemers onder de 35 jaar burnout verklaard, vaak langere tijd. Bron: NOS Nieuws 2015. 

Focusing als hulpmiddel

Door Focusing kunnen uitdrukkingen als je hart volgen of het luisteren naar wat je hart je ingeeft ontdaan worden van hun clichés. Van de beelden en gedachten over dit onderwerp waarvan onze maatschappij zo doordrongen is. Door bewust contact te leggen met wat er omgaat in het gebied van je hart, je aandacht te richten op indrukken die vanuit dat gebied bij je opkomen, krijgen persoonlijke keuzes de diepgang die nodig is voor een betekenisvol en vervullend leven voor jou persoonlijk, als mens, als individu. Dan gaat het over je hart echt kunnen en mogen volgen met alle stappen die ons daarbij helpen, inclusief heling van blokkades die voortkomen uit schuld en schaamte. Maatwerk!

Een voorbeeld

Na meer dan acht jaar actief te zijn met focussen, voel ik al snel aan mijn lijf als er iets niet klopt èn heb ik de noodzaak leren kennen om ernaar te handelen. Niet altijd makkelijk. Om het bij mijn hart te houden: als ik lang achter de computer zit, volgt er vaak een moment dat ik steken in mijn hartstreek voel, gekoppeld aan een gevoel van leegte erachter. Mijn hoofd en aandacht zijn elders, diep verstopt in de wereld van het beeldscherm. Mijn lijf wordt in zo’n geval niet bewoond. Als zo’n situatie te lang duurt, gaat mijn hart protesteren. En gelijk heeft het. Sterker nog, het geeft een noodsignaal af die van levensbelang is! Zonder zo’n signaal vanuit mijn hart, zou ik moeite hebben om te stoppen met werken. Online is er immers altijd wat te zien en te doen!

Wat je lijf vindt van je leven: bij twijfel…

In bovengenoemde situatie is er sprake van een hele heldere en acute boodschap, waarbij ik niet de noodzaak voel om te focussen op dieper liggende factoren. Dit is anders als ik twijfel aan iets, zeker als het te maken heeft met werk. Dan volgt een soms wekenlang aanhoudende pijn in de onderbuik. Er klopt iets niet aan een situatie of aan mijn insteek, en mijn buik weet dat beslist eerder dan ik.
Als deze onderbuikgevoelens aanhouden, is er ook figuurlijk werk aan de winkel. Een complexe reeks gewaarwordingen vragen om al focussend verder verkend en bevraagd te worden. De bekende uitspraak bij twijfel niet oversteken komt dan op en is zeer behulpzaam. Of het praktisch is, is weer een andere vraag. Hoe dan ook is mijn innerlijke kompas sinds ik bekend ben met Focusing actief en leesbaar, en gelukkig heb ik leren luisteren.

Innerlijk ruimte maken

Focusing brengt vaak wat lucht in een te perfectionistisch wereldbeeld en streven. Het helpt om gezond te blijven en te handelen naar wat hart en lijf je aangeven, naast de structuur die je hoofd kan bieden. Dat gun ik iedereen, juist veel te jonge mensen die vast lopen. Stapje voor stapje leer je de indrukken uit je lijf, je hoofd, hart of onderbuik lezen. Je leert vertrouwen op je innerlijke kompas èn ernaar handelen. Hoe eerder je die kunst onder der knie hebt, hoe lichter het leven wordt. Dat is voor iedere leeftijd gezond.

Taal van je lijf op de werkvloer
Volg je hart, want dat klopt is het 2e artikel in een reeks die onder de noemer Taal van je lijf op de werkvloer verscheen in de edities van Focusnieuws 2015 – 2016. Jacqueline van ’t Spijker en ik schrijven over thema’s die zijn gerelateerd aan situaties op de werkvloer waarbij je lijf aangeeft wat er onbewust speelt. Jacqueline schrijft vanuit haar achtergrond als psychologe en haptonome (www.jvts.nl), en ik vanuit communicatie en Focusing.

Voor de andere artikelen, zie:
– Wijde blik, smalle blik
Onderbuikgevoel
– Communicatie vs. echt contact

*Creativiteit is erg gebaat is bij de innerlijke ruimte die ontstaat door gerommel in de marge, door soms niets te doen of een zijpad in te slaan. Otto Scharmer is erop afgestudeerd.