Visie

Inspiratie van binnenuit

Authenticiteit, creativiteit en inspiratie komen mijns inziens voort uit innerlijke ruimte. Ruimte die ontstaat als je in balans en op je gemak bent. Er is niets om je zorgen over te maken, het leven ontvouwt zich langs een natuurlijke weg, van binnenuit. Moeilijkheden worden met een open nieuwsgierigheid tegemoet gezien. Je houdt contact met wat er bij je speelt, terwijl je overgaat tot actie. Er is sprake van flow.

Stap zacht

Stap zacht* zeggen ze in Mozambique bij wijze van afscheidsgroet. Als de kans om op een landmijn te stappen aanwezig is, is dat een zinvolle groet. Ook wij zitten vol landmijnen die een verstorende rol spelen in ons handelen, in de communicatie naar onszelf en anderen. Het met zachte stappen leren bewandelen van een nieuwe eigen pad, is waar ik mensen en organisaties in mee wil nemen. Mensen helpen om stapsgewijs toegang te laten krijgen tot wat onbewust speelt enerzijds, inclusief die gebieden die moeilijk aanvoelen, en de mogelijkheden van nieuwe invalshoeken, een nieuw bewustzijn, anderzijds.

Je innerlijke kompas

De verbinding ontwikkelen met het geheugen van je lijf is essentieel. Dat gaat een stuk trager maar ook veel dieper, en je komt nogal eens op plaatsen die je niet verwacht. Ben je als individu zover dat je opnieuw toegang hebt tot deze bron, dan is het tijd voor een volgende stap: de verbinding met de buitenwereld. Met een frisse blik kan deze tegemoet worden getreden.

Hoofd, hart èn handen staan centraal en krijgen elk hun rol.

*Stap zacht is een uitdrukking die is overgenomen uit het boek In Afrika van Adriaan van Dis.